Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi, alkolün tesirleri üzerine yaptığı araştırmalar kapsamında hayli ilginç sonuçlara ulaştı. Bunlardan en dikkat çekeni ise her gün içilen dört biranın, beyin gelişimini %47 oranında yavaşlattığı gerçeği oldu.

Makak maymunları üzerinde yaptığı araştırma, içkinin özellikle gelişmekte olan beyinler üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırma her gün tüketilen 4 bira üzerinden yıllık döngüdeki etkilerini ortaya koyuyor. Bu da yıllık tüketim sonucunda yüzde 47 oranında beynin büyüme kapasitesinin azaldığı anlamına geliyor.

Bira tüketirken bir kez daha düşünün!

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniği ile yapılan ölçümlerde, bilinçli olarak alkol tüketen ergen ile genç yetişkin maymunların beyin, serebral beyaz madde ve korteks altı talamuslarının büyüme oranlarında ciddi yavaşlama tespit edilmiş. Araştırma kapsamında ortaya çıkan sonuçlar bundan sonra bira tüketirken bir kez daha düşünmemizin ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Makak maymunları üzerinde yapılan araştırma daha önce de insanlar üzerinde gerçekleştirilmişti ancak kişisel raporlara dayandığı için yeterince güvenilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Bu araştırmanın devamı niteliğinde sürdürülen analizler, bir önceki çalışmaya oranla daha güvenilir sonuçlar ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Yapılan araştırma, makak maymununun beyninin yavaşlama oranını ortaya koymasının yanında beynin normal büyüme oranını da tespit etmesi açısından da önem taşıyor. Yılda yaklaşık 1mm büyüdüğü tespit edilen beyin, alkol tüketimi ile birlikte bu orandan 0.25 mm kaybediyor ki bu miktar da %46.75’lik değer olarak karşımıza çıkıyor. Sayılar insana ölçeklendiğinde ise ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor.