TBMM’ye sunulan yeni yasa tasarısı kitap, gazete ve dergilerdeki KDV’yi sıfırlarken, cep telefonu ÖTV’sinin ise yüzde 50 oranında artışının önünü açtı. Teklifin kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Cep telefonu ÖTV’sinde büyük artış yolda

Hali hazırda yurt dışından Türkiye’ye getirilen cep telefonlarında yüzde 25 ÖTV alınıyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen yasa tasarısında cep telefonları üç gruba ayrıldı. Birinci grup fiyatı 1200 TL’ye kadar olanlar, ikinci grup 1200-2400 TL arası fiyatta olanlar ve 2400 TL’den fazla olanlar.

Şimdilik yüzde 25 olarak uygulanan ÖTV oranları hükümete verilen yetkiyle birlikte yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek. Yani bu da 2500 TL’den yüksek fiyatlı bir cep telefonu ÖTV’sinin, devlet tarafından yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılabilmesi anlamına geliyor. Söz konusu yüzde 25 vergi matrahının üst sınırı dörtte birine kadar indirilebilecek ya da arttırılabilecek.