Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oyun oynama bozukluğu ya da diğer bir ifadeyle oyun bağımlılığı resmen hastalık olarak kabul tanındı.  72. Dünya Sağlık Kongresi ile gelen onay ile birlikte oyun oynama bozukluğunu bağımlı davranışlar altında listelendi ve “çevrimiçi veya çevrimdışı olarak kalıcı veya tekrarlayan bir oyun davranışı modeli” olarak tanımlandı.

Diğer taraftan oyun endüstrisi ve bağlı gruplar karara tepkili. Hatta Eğlence Yazılımları Birliği (ESA) da oyun oynamanın ekonomik, politik, yaratıcı ve akademik yararlarını ortaya koyan bir açıklama yaptı.

WHO ise kararın mevcut kanıtların incelemelerine dayandığını ve farklı disiplinler ile bölgelerden gelen uzmanların fikir birliğini yansıttığının altı çiziliyor.