Hayvan Çiftliği ve 1984 gibi eserleriyle tanınan İngiliz yazar George Orwell’in kişisel arşivi UNESCO’nun Dünya Belleği Listesi’ne girdi. Orwell’in arşivinde; halen Londra Üniversitesi’nde bulunan günlükleri, mektupları, çalışma notları ve fotoğrafları yer alıyor.

Dünya Belleği Arşivi’nde, Türkiye’den ise Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi El Yazmaları, Boğazköy Hitit Tabletleri, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu, Kültepe Tabletleri, Divanü Lügati’t-Türk ve Piri Reis’in Haritası bulunuyor.

İnsanlığın tarihi, kültürel sosyal belleğini oluşturan ve savaş, doğal afet gibi nedenlerle ortadan kaybolma tehlikesi bulunan belge ve bilgilerin yeryüzünün ortak değerleri olarak korunmasını ve dijital ortamda paylaşılmasını sağlamak üzere 1992’de oluşturulan programda, Anne Frank’ın defterinden Magna Carta’ya 300’ün üzerinde eser yer alıyor.

UNESCO, usta yazarın arşivini korumaya alma gerekçesini ise, “Orwell’in yazdıklarının bugün de karşılığının olması ve insanlık tarihinin bu eserlerin zarar görmesi halinde fakirleşecek olması.” şeklinde dile getirdi.