Dünya Yetenek Endeksi, İsviçre merkezli ekonomi okulu International Institute for Management (IMD) tarafından 2005 yılından bu yana ülkeler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre açıklandı. Türkiye ise açıklanan sonuçlara göre bu endekste kendisine ancak 51’inci sırada yer bulabildi.

Endeks hesaplamasında gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) eğitime ayrılan pay, öğrenci başına düşen harcama, yetenekli yabancı sayısı, yaşam kalitesi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve şirketlerin yetenekli insanları istihdam etmesi gibi kriterler değerlendiriliyor.

Dünya Yetenek Endeksi’nde yer alan ülkeler ve sıralamaları

01 – İsviçre

02 – Lüksemburg

03 – Norveç

04 – Avusturya

05 – Hollanda

06 – Kanada

07 – Finlandiya

08 – İsveç

09 – Danimarka

10 – Almanya