Günlerdir saatlerin alınıp alınmayacağına ilişkin sürüp giden tartışmalar nihayet Cumhurbaşkanı kararıyla sonu buldu. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması bundan sonra her sene için ve yıl boyu sürdürülecek. Yani yaz saati uygulaması devam ediyor.

Uygulamadaki bu kalıcı değişikliğin ardından, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı “Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun”un 2’nci maddesi gereğince karar verildi.