Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre, trafik cezalarında ciddi artışlar yaşandı. Bu artışlar sebebiyle sürücüleri bundan sonra trafikte zor günler bekliyor.

İşte uygulamaya giren yeni trafik cezaları

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirildi ve yasağa uymayanlara 1,002 TL ceza kesilecek.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olan ceza 235 liraya çıkarılırken, verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza 488 TL oldu.

Kırmızıda geçen yandı

Teklifle, kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235 lira ceza uygulanacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 488 TL, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1,002 TL ceza uygulanacak. İhlalin bir yıl içinde beş kez tekrarlanması halinde, sürücü belgesi bir yıl süre ile alınırken, buna ilaveten beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanlara “sürücü belgesi iptali” düzenlenecek.

Hurda araçlara da yeni düzenleme

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen ceza da 108 TL’den, 235 TL’ye çıkarıldı. Hurdaya çıkartılan araçların trafiğe çıktığının tespiti halinde 2,018 TL para cezası verilecek ve bu araçlar trafikten men edilecek.

Araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklikler 30 gün içindeki araç tescil belgesine iletilmesi zorunlu olacak ve bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 TL idari para cezası verilecek. Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1,002 TL idari para cezası uygulanacak.

Emniyet şeridini ihlal edenlere 488 TL, trafiği aksatacak şekilde araç sürenlere ve şerit değiştirenlere bin 1,002 TL idari para cezası verilecek.

Sürücülerin el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün değiştirilmesine yönelik hareketlerde bulunması durumunda ise 5,010 TL idari para cezası verilecek.